Τα μέρη ενός Παραδοσιακού Ξυραφιού. Στην φωτογραφία είναι ένα ξυράφι Kropp 11/16

Τα μέρη ενός Παραδοσιακού Ξυραφιού. Στην φωτογραφία είναι ένα ξυράφι Kropp 11/16

Τα μέρη ενός Παραδοσιακού Ξυραφιού. Στην φωτογραφία είναι ένα ξυράφι Kropp 11/16

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.